WAREHOUSE ASSISTANT, WH SMITH

Role


Duties & Responsibilities
Menerima, memastikan dan menyemak stok yang diterima
Memastikan fizikal stok yang diterima adalah dalam keadaan baik
Membuat laporan dengan mengumpul dan mengfailkan dokumen stok masuk dan keluar di dalam sistem
Menyedia dan enyusun atur stok di atas palet untuk dihantar ke outlet
Melakukan kerja-kerja lain yang ditugaskan oleh penyelia.

Job Requirements
SPM/ STPM
Boleh berkerja lebih masa jika perlu (Bayaran Kerja Lebih Masa)
Boleh mengangkat barang berat
Boleh berkerja di Rawang, Selangor
Boleh berkerja secepat mungkin
Memahami dan mematuhi arahan penyelia dengan berdisiplin